Post #5

Søen blev udgravet 2020 med støtte fra Aage V. Jensens Fond. Søen ligger i et område hvor der før var meget sumpet og mange små søer.
Ved søen holdt i gamle dage en lille dreng til, du får hans historie, hvis du lover ikke at drømme om den i nat !

Historien om Røde Anders.
I februar 1795 hørte skovrider von Bergen et rådyrs klagen i Sønderskoven. Han red efter lyden og her overraskede han tre krybskytter af hvilke han kendte Anders Lausen fra Mellerup – også kendt som ”Røde Anders”.
Da skovrideren spurgte, hvad der gik for sig, greb Anders sin bøsse og skød von Bergen bagfra. Hårdt såret lykkedes det skovrideren at ride til Farversmølle, hvorfra han senere blev kørt hjem. Han døde dagen efter.
Anders blev senere fanget, dømt ved Rise Ret og henrettet ved halshugning den 18. august 1796. Inden henrettelsen, som fandt sted på ”Æ Stej” (Stejlebakken) på Hjordkær Mark, sad han lænket halvandet år i en underjordisk kælder på Brundlund Slot.
Fangehullet kaldes ”Anders Gaf” og er stadig bevaret og kan besigtiges på slottet.
Anders som fik dette sørgelige endeligt, vandrer hvileløs omkring ved Mellerup gl. skole (Mellerup Centret). Især ved søens bred kan man møde ham hvor han i sin triste barndom fandt et frirum.

Nationalpark Vadehavet.
På majsmarkerne rundt om Mellerup er der i vinterperioden en masse gæs der finder føde. Til aften flyver de ud til Vadehavet. Hvis du tænker dig at flyve med dem ca 20. km, kommer du til natur i Verdensklasse. Her findes et spektakulært dyreliv, og områdets betydning rækker langt ud over Danmarks grænser. Nationalpark Vadehavet har et areal på 1.459 km2, hvoraf ca. 300 km2 er landområde – Vadehavet er et enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning. Her råder en natur i evig forandring, fordi tidevand og bølger ændrer landskabet hver dag. Tidevandet skaber også en enorm produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i de store vadeflader, der tørlægges cirka to gange i døgnet. Det er afgørende for millioner af trækfugle, som hvert forår og efterår kommer til Vadehavet for at æde og hvile på deres rejse. Også marsken er et vigtigt spisekammer, især for gæs og ænder. Samtidig har Vadehavet stor betydning som yngleområde for fugle og sæler og som opvækstområde for fisk. Du kan finde disse fugle i Vadehavet: Bramgås, Knortegås, Gravand, Pibeand, Krikand, Edderfugl, Strandskade, Grå Stær, Hjejle, Ryle, Kobbersneppe, Hættemåge, Stormmåge og Sølvmåge.
Hvis du ikke kan flyve, så må du nøjes med at køre, men prøv endelig at køre derud.

Opgave:

  1. Hvilke af de nævnte fugle findes ikke i Vadehavet ?