Post #1

FDF Mellerup Centret er en gammel landsbyskole fra 1906, da Sønderjylland var Preussisk. Skolen var ledet af en førstelærer, der boede på skolen, hvor der var 35 elever i alle aldre. Læreren underviste dem alle, i alle fag.
Skolen bestod indtil 1968 hvor FDF købte den nedlagte landsbyskole af sognerådet for 75.000 kr. Ombygning og udvidelse med en soverumsfløj beløb sig til et par hundrede tusinde.
I 1970 kunne det hele tages i brug. Efter den tids målestok var det et særdeles moderne center. I starten havde der været planer om, at landsdelssekretæren skulle bo i en lejlighed på førstesalen, men det blev hurtigt opgivet. Men Mellerup blev det stadige omdrejningspunkt for de skiftende landsdelssekretærer.
Gennem årene har stedet gennemgået mange forbedringer og ombygninger. Det blev simpelthen slidt gennem den store udlejning. De mest omfattende renoveringer har fundet sted inden for de sidste 3-4 år. Det udendørs område er også blevet kraftigt udvidet med lejrpladser og bevoksning af buske og træer.
Mellerup har dannet ramme om utallige stævner og kurser. Kredse, distrikter og landsdel havde det som fast mødested med andre. Også landsforbundet henlagde masser af kurser til stedet som i øvrigt er det sidste overlevende landsdelscenter.

Opgave:

  1. Hvornår blev Sønderjylland genforenet med Danmark ?
  2. Hvor mange elever er der i din klasse ?